Saturday, November 6, 2010

Internatioal Buddhist cultural festival


၃. ၁၁. ၂၀၁၀

ညေန ၅ နာရီတြင္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသား လူငယ္တစ္ေယာက္ သံုးဘီးျဖင့္ အေဆာင္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ အရွင္စႏၵာ၀ရ၊ ေမာင္ေတဇႏွင့္ စာေရးသူတုိ႔ သံုးဦး လိုက္ပါသြားၾကသည္။ အေဆာင္မွ ၿမိဳ႕ထဲရွိ ဖာကူဆန္ ေကာလိပ္္။ ဖာကူဆန္ေကာလိပ္မွ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ဖတန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားၾက မည္ျဖစ္သည္။ ဖာကူဆန္ ေကာလိပ္သည္ လိုက္ပါၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား စုရပ္ျဖစ္ သည္။ စုရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေရာက္ႏွင့္ေနၾကသည္။ စာေရးသူတို႔ ေရာက္လွ်င္ လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ဤခရီးစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံတ ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းရံုး ေရးမွဴးသည္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္ ေက်ာင္းသား မစၥတာ ဖန္နီးျဖစ္သည္။


သြားေရာက္ၾကမည့္ ဖတန္ၿမိဳ႕သည္ ပူေနးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမိတာ ၁၁၀ ေလာက္ေ၀းသည္ ဆတ္တရခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားမွာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခမ္းအနားကုိ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူငယ္မ်ားက ဦးစီးက်င္း ပၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္သည္ သံုးႀကိမ္ ေျမာက္ ဆင္ယင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ဤပြဲေတာ္ကုိ ေဒ၀ါလီပြဲေတာ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး လုိက္ပါၾက မည့္သူမ်ား အတြက္ သြားလာ ေနထိုင္စရိတ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ၍ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအားရက္တြင္ ခရီးတို သြားလုိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုိက္ပါ သြားလာသင့္ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။


ခရီးစတင္

ဖာကူဆန္ေကာလိပ္မွ ဖကန္သုိ႔ ခရီးသည္ ညေန ၆ဒ၃၀ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔တြင္ အီရန္ ၈၊ အာဖဂန္ ၄၊ နီေပါ ၁၊ ျမန္မာ ၃၊ ဘူတန္ ၂၊ မဏိပူရ္ ၁၊ အာဖရိက ၄၊ တရိပူရ္ ၁၊ အိႏၵိယေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ၃၀ ရွိမည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အလွည့္က် စကားေျပာ၊ သီခ်င္းဆို၊ ကခုန္ သြားၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္စ ရာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ည ၁၁ နာရီတြင္ ဖကန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး Jeet ေဟာ္တယ္တြင္ ညစာစား ညအိပ္ တည္းခိုၾကသည္။


၄-၁၁-၂၀၁၀

နံက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေဟာ္တယ္မွ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ထြက္လာၾကသည္။ ဗုဒၶ၀ိဟာရတြင္ နံက္စာအျဖစ္ ထမင္းေၾကာ္သံုးေဆာင္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶ၀ိဟာရမွ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခမ္းမဆီသုိ႔ သာသနာ့အလံမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ စီတန္းလွည့္ လည္သြားၾကသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ '' ေဒါက္တာ ဘာဘာ အန္ေဘဒကာ'' '' ဂ်ိန္ဘင္း '' ။ '' ဗုဒၶံ သရဏ'' '' ဂစၦာမိ'' ၊ '' ဓမၼံ သရဏံ'' '' ဂစၧာမိ'' ဟူေသာ ေႀကြးေက်ာ္သံမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ ေႀကြးေၾကာ္သြားၾကသည္။


အခမ္းအနားစတင္

ၿမိဳ႕ေတာ္ ခမ္းမသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အားလံုးေနရာယူ၍ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာ အန္ေဘဒကာ ဓာတ္ပံုတို႔အား ပန္းလွဴျခင္း၊ ဆီမီး၊ အေမႊးတိုင္မ်ား ထြန္းညွိ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ငါးပါး သီလ ခံယူေဆာက္ တည္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဒါက္တာ အန္ေဘဒကာ ေရးသားေသာ the Buddha and His Dhamma အမည္ရွိ စာအုပ္ႏွင့္ ပန္းမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းေခၚယူ၍ လက္ေဆာင္ ေပးသည္။


အီရန္ေမာင္ႏွစ္မ၏ တင္ဆက္မႈ

ထို႔ေနာက္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား မစၥတာ ဖန္နီးတို႔ ေမာင္ႏွစ္မႏွစ္ေယာက္၏ Cultur and religion တင္ဆက္ျပသမႈ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ Cultur and religion တို႔၏ အဓိပၸါယ္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာတရားမ်ား၊ ကမၻာ့ဘာ သာ၀င္ ဦးေရစာရင္းစသည္မ်ားကို ၁၀ မီနစ္ အတြင္းမွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆုိင္ တင္ျပသြားၾကသည္။


ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ

အီရန္ေမာင္ႏွစ္မ၏ တင္္ဆက္မႈၿပီးလွ်င္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလွည့္က် ေဟာေျပာမႈ။ အဂၤုလိမာလ ေတးသရုပ္ျပ ရုပ္ရွင္တင္ဆက္မႈတို႔ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အရွင္စႏၵာ၀ရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္း တင္ဆက္ျပ သမႈျဖစ္သည္။ ပရိုဂ်က္တာတြင္ ေရႊတိဂုမ္ေစ တီေတာ္သည္ ေရႊေရာင္၀င္းေတာက္ ေနျခည္ ေအာက္တြင္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ၀င့္၀င့္ႀကြားႀကြား ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာလွ်င္ ပရိသတ္ အားလံုး မွာ ၿငိမ္သက္သြားၾကသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား၏ အၿငိမ္းဓာတ္ကုိ အားလံုး ခံစားလုိက္ၾကရသည္။ မူစလင္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ၾကသည္ အီရန္ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ ေခါင္းမ်ား ေထာင္၍ တအံ့တၾသ ေငးေမာၾကည့္ရႈၾကသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေပၚလာေတာ့ သူတို႔ထံမွ စကားသံမ်ား ထြက္လာၾကသည္။ သူတို႔ဘာသာ၀င္တုိ႔ ယံုၾကည္သည့္ ေက်ာက္တံုးႏွင့္တူသည့္ သေဘာပင္လားမသိ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အေပၚႏွင့္ ေအာက္လြတ္ေန ေသာ က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္၏ ထူးဆန္းအံ့ၾသမႈကို ပရိသတ္အားလံုးပင္ မင္သက္ရႈိက္ ေမာသြားၾကသည္။ အနီးနားတြင္ ရွိေသာ အာဖဂန္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အား စာေရးသူက လုိက္ပါရွင္းလင္းေျပာျပသည္။ အာဖဂန္သည္ ေခါင္းတညိတ္ ညိတ္ျဖင့္ ပရုိဂ်က္တာတြင္ ျပသမွ်ကုိ မလြတ္တမ္းၾကည့္လုိက္ စာေရးသူေျပာသည္ကုိ နားစုိက္ ေထာင္လုိက္ျဖင့္ အေတာ္ေလး အလုပ္မ်ားသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အရွင္စႏၵာ၀ရ၏ တင္ဆက္မႈ ၿပီးလွ်င္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသူ ေလး ၃ ေယာက္၏ ေတးသရုပ္ကျပ တင္ဆက္မႈျဖစ္သည္။


ညေနပိုင္းအစီအစဥ္

ေန႔လည္ ၄ နာရီတြင္ အခမ္းအနား ေခတၱရပ္နား၍ ေန႔လည္စာ စားေသာက္ၾကသည္။ (ထမင္း၊ ပဲဟင္းေရႀကဲ၊ အခ်ိဳတစ္ခဲ) အိႏၵိယ အစားအစာကုိ မစားႏိုင္ၾက၍ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ အျပင္ ထြက္စားၾကသည္။ ေန႔လည္စာ စားၿပီးလွ်င္ ညေနပုိင္း အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကုိ စတင္ က်င္းပသည္။ အိႏၵိယေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလွည့္က် ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ အန္ေဘဒကာ၏ မိန္႔ခြန္းဗြီဒီယုိျပသမႈ၊ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ၿပီး အားေပးစကား ေျပာေဟာမႈ၊ အိႏၵိယေက်ာင္းသူေလး ၃ ဦး၏ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ တရိပူ၊ မဏိပူ၊ နီေပါ၊ ဘူတန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ညေန ၅း ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ညေနပိုင္း အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

၇-၁၁-၂၀၁၀

0 comments:

Post a Comment