Sunday, December 11, 2011

ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ခဲ့သည္ (ခရီးသြားမွတ္တမ္းငယ္) (၂)

အစ္မသည္ သူမ၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ သာသနာ့မိခင္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေရႊ ထီးေဆာင္းလ်က္ ဘ၀တစ္ခုကုိ လွလွပပ အဆံုးသတ္ သြားခ်င္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမ ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားက ျဖစ္မလာခဲ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေ၀းသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ ေမာင္ ဘုန္းႀကီးကို ေမွ်ာ္၍ ေမာင္ဘုန္းႀကီးေပးခဲ့ဘူးေသာ တံဘက္တစ္ထည္ကိုသာ သူမ ကုိယ္ ထက္မွာ လႊမ္း၍ ဘ၀တစ္ခုကို အဆံုးသတ္ သြားရွာသည္။ သာသနာ့ အရိပ္က အဲဒီေလာက္အထိ ေအးသတဲ့လား အစ္မရယ္။

စာေရးသူ၏ ၂-ဘက္ မိဘ မ်ိဳးရိုးသည္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း၊ စာေရးစာခ်ီ၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား ကုန္သြယ္ ပြဲစားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဘိုးဘြား တို႔အေမြ လယ္ယာ ေျမမ်ားျဖင့္ ဘ၀ကို ရိုးသား ေအးခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည့္ ဓားမဦးခ် ေတာင္သူမ်ိဳးရိုး စဥ္ဆက္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း ၀တ္သူ၀တ္။ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ သာသနာ့ဒါယကာ လုပ္သူလုပ္ျဖင့္ သာသနာႏွင့္ အလြန္နီး စပ္ေသာ မ်ိဳးရိုးလည္းျဖစ္ ပါသည္။ ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုးဘ၀သည္ ရဟန္း ဘ၀ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမွန္လွ်င္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း၀တ္ဘူးရမည္ဟူေသာ အသိ စိတ္ဓာတ္မွာ အမ်ိဳးတို႔၏ ေမြးရာပါ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးထဲတြင္ သားေယာက်္ားေမြးလာလွ်င္ သားရွင္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္၍ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း၀တ္ေပးဘို႔ တာဆူေနၾကတတ္ၾကသည္ မွာ ေရွးရိုးအစဥ္ အလာႀကီး တစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါသည္။ စာေရးသူတို႔ အမ်ိဳးသည္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းမ်ိဳးရိုး ဟု ေျပာလွ်င္လည္း ရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆက္အစဥ္ အားျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း၀တ္သူ မ်ားျပားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဦးႀကီး ဘုန္းႀကီး။ ဦးေလး ဘုန္းႀကီး၊ အစ္ကို ဘုန္းႀကီး၊ ညီ ဘုန္းႀကီး။ တူ ဘုန္းႀကီး။ ေျမး ဘုန္းႀကီး။ ျမစ္ ဘုန္းႀကီးစသည္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း မ်ားက အမ်ိဳးထဲတြင္ ေျပးမလြတ္ေအာင္ ကြန္ယက္သဘြယ္ ယွက္ႏြယ္ေနေပသည္။ သည္အမ်ိဳးထဲတြင္လူလာျဖစ္သူ သည္ ေက်ာင္းဆရာ၊ စစ္ဗိုလ္၊ ပြဲစား၊ ၀န္ႀကီး ခ်ဴပ္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ကူးထက္ အစ္ကို ဘုန္းႀကီး။ ဦးရီး ဘုန္းႀကီး ကဲ့သုိ႔ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ဘို႔ အားက် အတုယူ စိတ္ကူးတတ္ၾကသည္မွာ မဆန္းၾကယ္ ေသာ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ရဟန္းဘ၀သည္ ျမင့္သည္၊ ျမတ္သည္၊ အထက္တန္းက်သည္၊ လူ႔ဘ၀သည္ သားေကၽြး မယားေကၽြးမႈမ်ားျဖင့္ ယုတ္နိမ့္ သည္ ဟု အယူရွိထားသည့္အတိုင္း ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ဘို႔  ၀ိုင္း၀န္းေျမွာက္စား အားေပးတတ္ၾကသလို ရဟန္း လူထြက္လာလွ်င္လည္း ၀ိုင္း၀န္း ရႈတ္ခ်ဘို႔ ၀န္မ ေလးတတ္ၾကေပ။

စာေရးသူတို႔ မိသားစုကုိ ၾကည့္ပါဦး။ စာေရးသူရဲ႕ အေမဘက္ကဆိုရင္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္း ပညာတတ္ပိုမ်ားသည္။ အေမရဲ႕ (အေမ့ ေမာင္ႀကီး) ဦးႀကီး ၂ ေယာက္က ဘုန္းႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ပါးကဆိုလွ်င္ ေရႊဘိုေတာင္ လက္နယ္ မဟာဗုိလ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။  အေမရဲ႕ (အေဖ့ညီႏွင့္တူ) ဦးေလးႏွင့္ ေမာင္၀မ္းကြဲ ၂ေယာက္ကလည္း ဘုန္းႀကီး ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရဲ႕ တစ္၀မ္းကြဲေမာင္ သည္ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း ဒုတိယသာသနာပိုင္ (စစ္ကိုင္း ေတာင္ရိုး ပထမဂႏၶာရံု ေက်ာင္းတိုက္) ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမသည္ သားသံုးေယာက္အနက္ သားတစ္ေယာက္ (စာေရးသူ)ကို သာသနာ့ ေဘာင္သုိ႔ သြတ္သြင္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ သားသမီးမ်ားအနက္ သားအႀကီး ဆံုးသည္ သူ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သား (ယခု ၀က္လက္ၿမိဳ႕ ပညာပါရမီ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေက်ာင္း နာယက ဆရာေတာ္) ကုိ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ တက္ေရာက္ေစႏိုင္ခဲ့သလို သမီးအႀကီး (မမိသိန္း)သည္လည္း သား ၂ ေယာက္ႏွင့္ သမီး ၁ ကို သာသနာ့ ေဘာင္သုိ႔ တက္ေရာက္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ အစ္မငယ္ မညိမ္းတြင္ သားေယာက်္ား မထြန္းကားသျဖင့္ သာသနာ့မိခင္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေမာင္(စာေရးသူ) အား သိကၡာထပ္၊ သမီး ႏွင့္ ေျမး မ်ားအား နားသ၊ ရွင္ျပဳ။ ကိုရင္ငယ္ ၂ ပါးကို ေမြးစား ခ်ီးေျမွာက္ ေထာက္ပံ့၍ သာသနာႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤကား အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္သျဖင့္ စာေရးသူ၏ မ်ိဳးရိုးအႏြယ္ကုိ အျမြက္မွ် ေျပာျပ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစ္မ ကြယ္လြန္သည့္ ည-၂ နာရီေလာက္က အစ္မ (အသက္ ေလးဆယ္ အရြယ္ ေလာက္က) ရုပ္ပံုလွလွေလးကို အိပ္မက္လိုလို ျမင္ၿပီး အိပ္ရာက ႏိုးေတာ့ အစ္မ ေတာ့ သြားၿပီထင္တယ္ ဟု ေတြးထားသည့္အတိုင္း နံနက္တြင္ အစ္မ ညက ဆံုးပါး သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အစ္မ၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ မိုးေလအေျခအေန အရ ေန႔ခ်င္းပင္ သၿဂႎဳဟ္မႈ ျပဳလိုက္သည္။ သံုးရက္ႏွင့္ ရက္လည္သည္။ ငါးရက္၊ ခုနစ္ရက္ ေန႔မ်ားတြင္လည္း သားသမီးမ်ားက ရက္လည္ ဆြမ္းသြပ္လုပ္ၾကေသးသည္။ ၁၇-၁၀-၂၀၁၁ ေန႔ ည ၂ နာရီအခ်ိန္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အစ္မ မသိန္း ဘ၀တစ္ပါးသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ စာေရးသူ အိႏၵိယ မသြားမီ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က  စာေရး သူ၏ ဖခင္ႀကီး ဆံုးပါးကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ယခု အိႏၵိယ က ျပန္လာေတာ့ အစ္မျဖစ္ သူႏွင့္ တစ္ရက္မွ်သာ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ စာေရးသူ အိႏၵိယရွိေနစဥ္ စာေရးသူအား မိဘ သဘြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ ၾကေသာ စာေရးသူ၏ အေဒၚ ၂ ေယာက္တို႔ လည္း ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္  ဆံုးပါးခဲ့ၾကသည္။ စာေရးသူ အိႏၵိယတြင္ ၂ ႏွစ္ၾကာ ေနမည္ ဟု ေျပာေသာအခါ ေအာ္ ၂ ႏွစ္ဆိုတာ မန္က်ည္း ၂ ခါႏုၾကာတာပါပဲ ဟု ေျပာခဲ့ဘူးေသာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕ ဦးအုန္းေမာင္သည္လည္း မန္က်ည္ ၂ ခါႏု ျပည့္သည္ အထိ မေစာင့္ႏိုင္ဘဲ ဘ၀တစ္ပါးသုိ႔ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔က ျမန္ဆန္ လြန္းစြ။အစ္မကိစၥ (၇-ရက္) ရက္လည္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၃-  မိုင္ခန္႔ ေ၀း သည့္ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာသုိ႔  ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဤရြာသည္ စာေရးသူ၏ ဖခင္ႀကီး ဇာတိရြာျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ ဖခင္ႀကီးကုိ ေအာင္ခ်မ္း သာရြာ ရြာသူႀကီး ေျမပိုင္ရွင္ အဖ ဦးဘိုးၾကမ္း အမိ ေဒၚနန္းေမတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။  ေမာင္ၾကည္ခင္၊ မသန္းၾကည္၊ ေမာင္ၾကည္ေအာင္၊ ေမာင္ၾကည္အ၊ ေမာင္ၾကည္၀၊ မသန္းၿမိဳင္၊ မသန္းဆိုင္ ဟူေသာ သားသမီး ၇- ေယာက္အနက္ သားႀကီးၾသရသျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က လူေခ်ာ လူလွတစ္ဦးျဖစ္၍ အလွဴမဂၤလာမ်ားတြင္ ေရႊထီးေဆာင္း၊ ကြမ္းေတာင္ ကုိင္ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ ဤရြာ တစ္ရြာလံုးသည္ စာေရးသူ ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ငယ္စဥ္က တစ္ႏွစ္ တစ္ခါ က်င္းပသည့္ ဤရြာ ေရႊမုေတၱာဘုရားပြဲသုိ႔ ဖခင္ႀကီးႏွင့္အတူ လုိက္ပါသြား ေလ့သည္။ ဘုရားပြဲရက္ အတြင္း ေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္က လဘက္ရည္ ေသာက္ဖိတ္ သည္ကုိ ဖခင္ႀကီး ေနာက္မွ တစ္အိမ္၀င္ထြက္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ပါခဲ့ရ ဘူးသည္။ စာေရးသူတို႔နယ္ သည္ ေကာက္ႀကီးတက္ စပါးေပၚခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ သားရွင္ျပဳ သမီးနားသ အလွဴမဂၤလာ ပြဲမ်ား။ ရြာဘံု ဘုရားပြဲကို ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ စုေပါင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဘုရားပြဲတြင္ ရိုးရာမံု႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မုန္႔ေပါက္ေက်ာ္၊ မုန္႔ဆီ ေက်ာ္၊ မုန္႔ဖက္ထုပ္၊ ေကာက္ ညင္းထုပ္၊ မုန္႔လက္ေကာက္၊ လဘက္၊ ယို စသည္ တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ ၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလာင္းလွဴၾကသည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ လာၾကေသာ ေဆြမ်ိဳး မိတ္ ေဆြမ်ားအား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၾကသည္။ လက္ေဆာင္ေပးၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ မုန္႔ေပါက္ေက်ာ္ ေခၚ မသုိးမုန္႔ကုိ မ်ားစြာျပဳ လုပ္ၾကသည္။ သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာ တြင္ မုန္႔မ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား မ်ားက ေက်ာင္းသုိ႔ လွည္းျဖင့္ တုိက္ထုတ္သြား ရေလာက္ သည္အထိ ေပါမ်ားလွ သည္။ စာေရးသူ သာသနာ့ ေဘာင္တက္ ရဟန္းျပဳေသာ အခါ စာေရးသူ၏ အရီးျဖစ္ သူ ဘုရားဒကာ ဦးလွထြန္း ေဒၚသန္းၾကည္ မိသားစုက ရဟန္း ဒကာ ဒကာမ အျဖစ္ ခံယူၾကသျဖင့္ စာေရးသူႏွင့္ ဤရြာရွိေဆြမ်ိဳးတို႔မွာ အလွမ္းကြာ မသြားခဲ့ေပ။ ေျပာရ လွ်င္ စာေရးသူ၏ ပညာေတာ္သင္ (ရဟန္း) ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုးကို ဤရြာရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အစစအရာရာ ေထာက္ပံ့ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စာေရး သူ၏ ရဟန္းအမ အရီးျဖစ္သူသည္ စာေရးသူအား မ်ားစြာခ်စ္ခင္သည္။ ရဟန္းခံပြဲျပဳ စဥ္ကပင္ အေမြစား အေမြခံအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဤရြာတြင္ ဖခင္၏ ေမြးရင္း ခ်ာ မ်ားအနက္ ညီမ အငယ္ဆံုး (ေဒၚသန္းဆိုင္) တစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့ သည္။ ရြာတြင္ ႏွစ္မျဖစ္သူ မလွပိုတို႔အိမ္တြင္ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး အိုအို မမ ရြယ္ရြယ္ ပုပု ေသးေသး ေကြးေကြး ေဆြမ်ိဳးအမ်ားကုိ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာသည္။ ေနမြန္း လြဲခ်ိန္ေလာက္တြင္ အရီးျဖစ္သူ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ ေနသည္ဟု သိရသျဖင့္ အိမ္ သုိ႔ သြား၍ အားေပးစကား ေျပာရသည္။ သူမသည္ စာေရးသူ၏ မယ္ေတာ္ ဘက္မွ အရီးေတာ္ စပ္သူျဖစ္ၿပီး စာေရးသူအား သိကၡာထပ္ထားေသာ ရဟန္းအမ တစ္ဦး လည္းျဖစ္သည္။  ညေနေစာင္းအခ်ိန္တြင္ ညီ၀မ္းကြဲ ေမာင္ကုိႀကီး ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ၀က္လက္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၿပီး ႀကိဳ႕ပင္ စာသင္တိုက္သုိ႔ ၀င္၍ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အား ေတြ႔ဆံုသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာ ဇာတိျဖစ္ၿပီး စာေရးသူႏွင့္ ညီအစ္ကုိ ၂ ၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္သည္။ စာေရးသူေအာက္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ငယ္သည္။ ငယ္စဥ္ က ေျမာက္ေတာရ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ (ယခုကုန္းႀကီးရြာေက်ာင္း) ထံတြင္ အတူတကြ ပညာရင္ႏို႔ ေသာက္စုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည္  ယခုအခါ သံဃာ ၁၅၀ ခန္႔ရွိေသာ စာသင္တုိက္ကို ဦးေဆာင္ သာသနာျပဳလ်က္ရွိသည္။ ဘုန္းကံႀကီး မားသည္။ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္။ စာေရးသူ ျပည္ပ ပညာသင္ စရိတ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း လိုအပ္ေသာ ပညာစရိတ္ကုိေျပာပါ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ျပဳလုပ္ေပးပါမည္ ဟုေျပာလာသည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာၿပီး  အုတ္တိုက္ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment