Tuesday, September 7, 2010

အဘိဓမၼာသင္ရေအာင္(၁၅)

သၿဂိဳဟ္သင္နည္း နိသ်ည္း
အဘိဓမၼာက်မ္းမွာ အဓိက ျပဆုိထားခ်က္ေတြက ပရမတၳတရား ေလးပါးျဖစ္တယ္။ သၿဂိဳဟ္ကုိးပိုင္းလံုးဟာ ဒီတရားေလးပါးကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးပံုေဖာ္ ရွင္းလင္းျပ ဆိုထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သၿဂိဳဟ္ ကုိးပုိင္းလံုးဟာ တစ္ျခားစီမဟုတ္ဘဲ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ကြင္းဆက္သဘြယ္ ဆက္သြယ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သိႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတင္ျပမဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားမွာလည္း က်မ္းစာအတုိင္း တစ္ပိုင္းစီ မသြားပဲ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ကိုးပုိင္းလံုးကို ေမႊေႏွာက္ သင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ က်မ္းစာကုိ အစဥ္အတိုင္း သင္ယူရတာထက္ ပုိမို ခက္ခဲတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္က သိပ္မ်ားတယ္။ ဒီလိုသင္ ယူရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်မႈ စိတ္၀င္စားမႈ၊ နားလည္မႈ မ်ားစြာ ရရွိေစတယ္။ စာရဲ႕အရသာကုိ အခ်ိန္တိုင္း သိၿပီး သင္ခ်င္ရင္း သင္ရင္း၊ သင္ရင္း သင္ခ်င္ရင္းျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။ အဘိဓမၼာဆိုတာ အေ၀းႀကီးမဟုတ္ပါလားဆိုတဲ့ အသိေတြ ၀င္လာၿပီး က်မ္းစာေနာက္ကုိ တစ္ေကာက္ေကာက္ လုိက္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚေနေတာ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းက ကေလးသူငယ္ ေတြအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အနည္းဆံုး ဆယ္တန္းအဆင့္ရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့လာနည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ပုိင္းကုိ မ႑ိဳင္ထားၿပီး
သင္ျပတဲ့အခါ စိတ္ပုိင္းကုိ မ႑ိဳင္ထားၿပီး အျခားအပိုင္းက႑မ်ားက အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေပါင္းစပ္သင္ေပးတယ္။ ဥပမာ အကုသုိလ္စိတ္ဆိုပါေတာ့ အကုသုိလ္ဆိုတာ ဘာေတြလဲ။ အကုသုိလ္ အမႈေတြ ထုတ္ျပဘို႔ ၀ီထိမုတ္ပိုင္းက ဒုစရိုက္တရား ၁၀ ပါးကုိ ယူျပေပးရတယ္။ အဟိတ္စိတ္ဆုိရင္ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္ စတဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလာပံုကို ျပဘို႕အတြက္ ရုပ္ပုိင္းက အာရံု ငါးပါး၊ ပသာဒငါးပါးကို ယူၿပီးျပရတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္အစဥ္ေတြျပ ဘို႔ရန္အတြက္ ၀ီထိပုိင္းက ၀ီထိစဥ္ေတြ ယူၿပီး ျပေပးရတယ္။ ကုသိုလ္စိတ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒြိဟိတ္ တိဟိတ္စတဲ့ အခြဲေတြ၊ ကာမ ၁၁ ဘံုက ကာမ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ အခြဲေတြ။ ၀ီထိခ်ပံုေတြ စတာေတြကို ေ၀ေ၀ ဆာဆာ ျပေပးရတယ္။ အဲဒီလို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက တင္ျပၿပီး သင္ျပေနရတာနဲ႔ဘဲ ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးၿပီးဘုိ႔ ၁ လေက်ာ္ ၂ လေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္။ အဲ ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးၿပီးတယ္ဆိုရင္ဘဲ သင္တန္းသားမ်ားဟာ သၿဂိဳဟ္က်မ္းရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားေတြကို အေတာ္ေလး ထိထိမိမိသိရွိသြားၿပီး သၿဂိဳဟ္ဆိုတာ ဒါပါလားလို႔ တကယ္သိသြားေတာ့တယ္။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကြဲၿပီး ဘ၀၊ ေလာကသေဘာတရားေတြကို ကုိယ္တိုင္ေစာေၾကာႏိုင္တဲ့ အဘိဓမၼာ ဥာဏ္ရသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လူလည္း အေတာ္ေလး မင္ကပ္ၿပီး ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းသြားတာကုိ ေတြ႕ရမယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္းရဲ႕ အဓိကက ဘာလဲဆိုေတာ့ အဘိဓမၼာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာသိၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲမွာ အဘိဓမၼာက ဘယ္လိုရွိေနတယ္ဆိုတာ သိနားလည္ဘို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္သူက ေႏွးတာျမန္တာကုိ ပဓာန မထားဘဲ က်မ္းစာ မွာလာတဲ့ စကားလံုးတုိင္းကုိ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ရွင္းလင္း ေျပာျပ ေပးဘို႔ လုိအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲမွာ အဘိဓမၼာက ဘယ္လုိျဖစ္ေနတယ္၊ အဘိဓမၼာသေဘာတရားအရ ဘ၀ကုိ ဘယ္လို ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးရမယ္ စတဲ့ ဘ၀ႏွင့္ အဘိဓမၼာကို တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ အေလးေပး ေျပာျပသြားဘို႔လည္း အထူးလိုအပ္တယ္။

0 comments:

Post a Comment