Sunday, March 20, 2011

ေကာင္းကင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္

'' ေလာဘေၾကာင့္ အငတ္ေဘးဆိုက္တယ္။ ေဒါသေၾကာင့္ လက္နက္ေဘးဆုိက္တယ္။ ေမာဟေၾကာင့္ ေရာဂါေဘးေရာက္တယ္လို႔ က်န္းဂန္မွာဆိုတယ္။ သဘာ၀ေဘးေတြ ဆုိက္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္လို႔ ေျပာလုိ႔ ရမတုန္း။ ''

ဘီဘီစီကလာတဲ့ ဂ်ပန္ဆူနာမီသတင္းၾကည့္ေနတုန္းမွာ ကုိႀကီးေညာက ေမးလာတာျဖစ္တယ္။ '' သဘာ၀ေဘးေတြကေတာ့ အားလံုးေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာရမွာပဲ '' လို႔ တုိတိုပဲ ေျဖလုိက္တယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ= သဘာ၀ေဘးဆိုးေတြ လာရင္ ေသမယ္။ ငတ္မယ္။ ေရာဂါ မ်ားမယ္ ဒါေတြပဲ မဟုတ္လား။ ယခု ဂ်ပန္ၾကည့္ ဆူနာမီေၾကာင့္ လူေတြ ေသတယ္။ အစားအစာျပတ္ လပ္ကုန္တယ္။ ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးမႈေၾကာင့္ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ပိုဆိုးတာက ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေငြ႕ အဆိပ္သင့္မႈ အႏၲရာယ္နဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ လက္နက္ေဘး။ အငတ္ေဘး၊ ေရာဂါေဘး ေတြ အစံု၀င္သြားတာပဲ မဟုတ္လား။

ဓာတ္ေလးပါးအႏၲရာယ္

ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔ အျပားမွာ ႀကံဳေတြ႕ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာက သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြပဲ။ သဘာ၀ အႏၱရာယ္ေတြကုိ သိပၸံကလည္း မခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး။ လာေနမွန္း သိလ်က္နဲ႕ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနရတာပဲ။ သိပၸံတိုင္းတန္ေလးေတာင္ ေရထဲ ေလထဲပါပါသြားလို႔ လုိက္ေကာက္ၿပီး ျပန္တပ္ထားရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပဲ။ ကမၻာ့တ၀ွမ္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ သဘာ၀ေဘးေတြကို ခ်ဳပ္လုိက္ ရင္ ေျမ ။ ေလ။ ေရ။ မီး ဆိုတဲ့ ဓာတ္ေလးပါးကို ေတြ႕ရမယ္။ ယခုဆို ကမၻာ့ ေျမႀကီးက သိပ္မၿငိမ္ေတာ့ဘူး။ ခုန္တာေတြ မ်ားလာတယ္။ ေလေတြက မလတ္ဆတ္ မႏုညံ့ေတာ့ဘူး။ ၀ုန္းဒုိင္းႀကဲၿပီး ဒလၾကမ္း လာေနေတာ့တာပဲ။ ေရေတြကလည္း မေအးေတာ့ဘူး။ ေဒါသတႀကီး ဆူပြက္ေအာ္ဟစ္ေနတာပဲဲ။ မီးေတြကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ ေလာင္ေနတာ ၿငွိမ္းသတ္လုိ႕ကုိ မရေအာင္ပဲ။ အခု ဂ်ပန္က ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို ၾကည့္ေလ။ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္ ေနတာ။ ၂၀၁၂ မွာ ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ထေတာက္မယ္ ဆိုပါလား။ ဗုန္းေတြ က်ည္ေတြ ဆိုကလည္း မီးေတာက္ေတြပဲ မဟုတ္လား။ မီးေတာင္ေတြကလည္း ေပါက္ေတာ့မယ္ တကဲကဲ လုပ္ေနတာ ေက်ာခ်မ္းစရာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးဆိုတာ ဓာတ္ေလးပါး ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့တာ။ တနည္းအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ မညီေတာ့တာကို ဆိုတာပဲ။ အကယ္၍သာ ဓာတ္ ေလးပါး ဟန္ခ်က္ညီေနရင္ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္ေနမွာေပါ့။

ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲ

ဘာျဖစ္လုိ႔ သဘာ၀ေဘးေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေနရတာလဲ။ ဓာတ္ေလးပါး ဟန္ခ်က္ မညီမႈေၾကာင့္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီဓာတ္ေလးပါး မညီမမွ်ျဖစ္ေနတာလဲ။ သိပၸံေၾကာင့္။ သိပၸံက အကန္းပဲ။ ဘာမွ ခြဲျခမ္းနား လည္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့အလွကုိ ဖ်က္ေနတာ သူပဲ။ မီးဖို ေခ်ာင္ကအစ မိုးေကာင္းကင္အထိ ေနရာတကာ ၀င္ေရာက္ ေႏွာက္ေနတာ သူပဲ။ ၾကည့္ေလ ကမၻာ့အစားအစာေတြ သူလက္ခ်က္ေၾကာင့္ မလတ္ဆတ္ေတာ့ဘူး။ သူေပးတာေတြ စားေနၾကေတာ့ ျဖစ္လုိက္တဲ့ ေရာဂါေတြ။ မ်ိဳးေပါင္းကုိ စံုလို႔။ ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့မိုးေကာင္းကင္ကို မႈိင္းတုိက္ၿပီး အက်ည္းတန္ေအာင္လုပ္ေနတာ။ ကမၻာ့ေခါင္းမိုးကုိ ဒိုးယုိေပါက္ေအာင္ ေဖာက္ၿပီး ကမၻာကို အပူဆုိက္ေအာင္ အပူတုိက္ေပးေနတာ။ ကမၻာ့ သယံဇာတျဖစ္တဲ့ ေျမ၊ ေရ၊ ေလစြမ္းအင္ေတြကို အတိုင္းအတာမဲ့ သံုးစြဲၿပီးေတာ့ ကမၻာႀကီး ခ်ည့္နဲ႔ သြားေအာင္ လုပ္ေနတာ။ ကမၻာဖ်က္ ႏ်ဴးကလီးယား….ကို ဖန္တီးေပးၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးကို မ်ိဳးတုန္း သြားေအာင္ လုပ္ဘို႔ ႀကိဳးစားေနတာ။ လက္နက္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးၿပီး လူသားေတြကုိ ေသတမ္း ကစားခုိင္းေနတာ။ အခုဆို ကမၻာႀကီး အသက္က လက္ညွိဳးဖ်ား တစ္ခ်က္စာသာ ရွိေတာ့ တာဆုိပဲ။

အက်ိဳးဆက္

သိပၸံအားကုိးနဲ႕ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ၀ို္င္းသမလုိက္ၾကတာ အခုဆို သစ္ပင္ေတြ ကုန္သေလာက္ျဖစ္ ေနၿပီ။ သစ္ပင္မ်ား မရွိေတာ့ ကမၻာ့ရာသီဥတုေတြ ဟန္ခ်က္ပ်က္လာတယ္။ အပူေတြ ခိုကိုးရာ မဲ့ျဖစ္ၿပီး ေလထဲေရာက္ ေရထဲေရာက္ ေျမထဲေရာက္။ အေရးထဲ ေကာင္းကင္က ေပါက္ေန ေတာ့ ေနအပူက ကမၻာ့ေျမဆီ အကာအကြယ္မဲ့ တုိက္ရုိက္ေရာက္လာတယ့္။ အပူေတြမ်ား လာေတာ့ ကမၻာႀကီး မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေျမႀကီးခုန္ လာတယ္။ ေလေတြ ထလာတယ္။ ေရေတြ ဆူလာတယ္။ မီးေတြ ပြင့္လာတယ္။ ရာသီဥတုေတြ ေျပာင္း လာတယ္။ AIDS, ကင္ဆာတုိ႔လို အပူနာေတြ အျဖစ္မ်ားလားတယ္။

ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ

ဒါေတြ တကယ္ျဖစ္ေနတာ။ ဘယ္လုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကမလဲ။ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြကို ေလ်ာ့။ သစ္ပင္ေတြ ျပန္စိုက္။ ဒါဆို ကမၻာႀကီး ျပန္လည္ တည့္မတ္လာစရာ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ဘို႔ သိပ္ခက္ေနၾကတယ္။ ညွိလို႔ မရဘူး။ စုိက္လို႔ မႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဆို ကမၻာႀကီး ေရစံုေမွ်ာေတာ့မယ္ေပါ့။ သဘာ၀ေဘး ေတြေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနရတဲ့အထဲ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြက တစ္ေမွာက္။

0 comments:

Post a Comment