Friday, August 19, 2011

အမ္ဖီးလ္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုျခင္း သို႔ ဘာမွ် ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ

အမ္ဖီး အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုျခင္း

သို႔ ဘာမွ် ဘာမွ် မတတ္ႏုိင္ပါ

၁၈-၈-၁၁

ယေန႔ ေန႔ ၁- နာရီအခ်ိန္ ပါဠိဌာနတြင္ အမ္ဖီး (M.PHIL) ဒီဂရီဘြဲ႕အတြက္ လူေတြ႕ ၀င္ခြင့္ အင္တာ ဗ်ဴး ေျဖၾကသည္။ ျမန္မာ၊ ထုိင္လန္း၊ တရုပ္၊ ဗိယက္နမ္၊ အိႏိၵိယ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၉ ေယာက္။ တစ္ဦးခ်င္း စီ အခန္းတြင္းသုိ႔ ေခၚ၍ ေမးစစ္သည္။ စစ္ေမးသည့္ ဆရာမ်ားမွာ ပါဠိဌာန ဌာနမွဴး ပေရာ္ဖက္ ဆာ ေဒါက္တာ ေဒ၀ကာ၊ ျပင္ပ examiner မ်ားအျဖစ္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာ ဗဟုုကာ ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဂိုဂိတ္တုိ႔ တက္ေရာက္္ၾကသည္။ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ အခန္းေစာင့္ မစ္စတာ ကုနာလ က ေက်ာင္းသားမ်ားကို နံပတ္စဥ္ အလုိက္ နာမည္ ေခၚသည္။ ပထမဦးစြာ ေမာင္အိႏၵာ၊ ဒုတိယ ေမာင္ ေခမိသ္၊ တတိယ က စာေရး သူ။ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား သံုးေယာက္ ေရွ႕ေနာက္ဆင့္ ေရွးဦးစြာ ေခၚယူစစ္ေမးသည္။ ေမးခြန္းမွာ အထူးအေထြ မဟုတ္ပါ။ မင္းရဲ႕ အမ္ေအ ပညာသင္ႏွစ္ အေၾကာင္းကုိ ေျပာပါ။ မင္းရဲ႕ ေအာင္မွတ္က ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဘယ္ ဂရိတ္လဲ။ မင္း လုပ္ခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္က ဘာလဲ။ ဘယ္က ဧရိယာ လဲ စသည့္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ေျဖလြယ္ သည့္ ေမးခြန္းမ်ားပင္။ အမွန္ေတာ့ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ပါဠိ(ဗုဒၶဇင္ ဘာသာရပ္) အရည္အ ေသြး ဘယ္ေလာက္ ရွိသ လဲ စမ္းသပ္ျခင္းပင္။ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား သံုးဦးမွာ ကုိယ္ျပဳလုပ္မည့္ ဘာသာရပ္ ႏွင့္ လက္ပြန္း တတီး ရွိထားသူမ်ားျဖစ္၍ ေမးခြန္းအားလံုးကုိ လြယ္ကူစြာ ေျဖဆိုႏုိင္ၾကသည္။

စာေရးသူက '' မိမိ ျပဳလုပ္လုိသည့္ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္မွာ the Buddha's philosophy and psychology ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမွာ ပါဠိ ပိဋကတ္လာ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း။ အထူးျပဳ သုေတ သနျပဳလိုသည့္ ဘာသာရပ္မွာ စိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ား (၀ီထိ=thought process) အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အရွင္ အႏုရုဒၶါ ေရးျပဳထားသည့္ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းတြင္ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ အေသး စိတ္ ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းသည္ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္းကို အႏွစ္ထုတ္ထားေသာ က်မ္းျဖစ္၍ ယင္းက်မ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာ က်မ္းမ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းကို ညွိႏႈိင္းဘို႔ မလြယ္ေသာ္လည္း သိပ္ခက္ခဲမည္ မထင္ပါေၾကာင္း။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းျပဳ ဆရာ အရွင္အႏုရုဒၶါသည္ ေအဒီ ၆ ရာစု ေလာက္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ သူျဖစ္ေၾကာင္း။ ၃င္းအရင္ ( ပါဠိပိဋကတ္အျပင္ ) မည္သူမ်ားက ဒီလုိ ၀ီထိေတြ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပထား ခဲ့ေသးလဲ။ ဒီ၀ီထိေတြရဲ႕ (source) ပင္မ ေရေသာက္ျမစ္ က ဘယ္ ( သူ၊ ဘယ္က်မ္းေတြ ) က အစပ်ိဳးမွတ္တမ္း တင္ခဲ့တာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ဗုဒၶဇင္ ဂိုဏ္းခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မဟာယာန က်မ္းစာေတြမွာေကာ မဟာယာန ဆရာႀကီး မ်ားျဖစ္ၾက တဲ့ အရွင္နာဂဇၨဳန၊ ဓမၼကိတၱိ၊ ၀သုဗႏၶဳ တို႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ေျပာခဲ့ၾကေသးလဲ။ တစ္ျခား ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ိန္းက်မ္းစာေတြြမွာ ေကာ ဘယ္လို တင္ျပထားတာ ရွိလဲ။ ဒါကို အဓိကထား သုေတသနလုပ္လိုသည့္ စာ တမ္းျဖစ္ ေၾကာင္း '' ေျပာသည္။

'' မင္း မဟာယာန က်မ္းစာေတြေကာ ေလ့လာဘူးသလား'' ( ေဒါက္တာ ေဒ၀ကာ ေမး)

'' မေလ့လာဘူးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအတြက္ ငါ့မွာ ဆရာလိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီ (မင္း တို႔ ဆီ) မွာ ဆက္ လက္ ပညာသင္လုိျခင္းျဖစ္တယ္။''

'' အဲဒီအတြက္ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းဘို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ပီအိပ္ခ်္ဒီစာတမ္းဆုိ ပုိေကာင္းတာေပါ့ ''

ေဒါက္တာ ဂိုဂလိတ္က philo ဘာသာရပ္က စိတ္ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကို္ ေျပာေနေသး သည္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းမလာ။ ေဒါက္တာ ဗဟုကာ ကေတာ့ ဘာမွ မေမးပဲ စာေရးသူ၏ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း စာရြက္ဖိုင္ကိုသာ လွန္ေလွာၾကည့္ေန၏။ ထိုမွ်ျဖင့္ စာေရးသူ၏ အင္တာဗ်ဴး လူေတြ႔စစ္ေမးမႈ ကိစၥသည္ ၿပီးဆံုး သြားသည္။ အခန္းထဲက ထြက္လွ်င္ ဗိယက္နမ္ သီလရွင္ က အနားလာ၍ ေမးလာ၏။

'' ဘာေတြ ေမးတာလဲ ဟင္၊ ခက္သလား။ ''

'' သိပ္အခက္ႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္မွာ အမ္ေအ ၿပီးတာလဲ။ ဘယ္ခုႏွစ္လဲ။ မင္းလုပ္ခ်င္တာ ဘယ္လို ဘာသာ ရပ္မ်ိဳးလဲ။ ဘယ္ ဧရိယာ(နယ္ပယ္)ကလဲ။ ဒါပါပဲ။ လူတိုင္းကို ဒါပဲ ေမးမွာပဲေလ''

'' ငါေတာ့ ခက္လိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ (ကုလားေတြ) ေျပာတာေတြကို ေကာင္း ေကာင္း နားမ လည္ဘူး။''

'' မခက္ပါဘူး။ မင္းဘယ္မွာ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တာလဲ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္မွာ ဘယ္ခုႏွစ္ တန္းေျပာရံုပဲ။ မင္း လုပ္ဘို႔ စိတ္ကူးထားတဲ့ ဘာသာရပ္က ဘာလဲ''

'' ၀ိနယပိဋက ''

'' စာတမ္း ေခါင္းစီးက ဘာလဲလို႔ ေမးရင္ ''

'' Four noble truths =သစၥာေလးပါး''

'' အင္ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ သစၥာေလးပါးက သုတၱန္ပိဋကမွာ အဓိက လာတာေလ။ ၀ိနယ ပိဋကမွာ မဟုတ္ ဘူး။ မင္း နားလည္လား။ ေခါင္းစီးက သစၥာေလးပါး။ ဧရိယာက သုတၱ၊ ပိဋက သံုးပံုကလို႔ ေျပာရင္လည္း ရပါ တယ္။''

ညပိုင္းတြင္ စာေရးသူ ၾကားသိရသည္မွာ ေက်ာင္းသား ၉ေယာက္အနက္ ၈ ေယာက္ ေအာင္၍ တစ္ဦး က်ရႈံုး သတတ္။ ယင္း အင္တာဗ်ဴး က်ရံႈးေသာ သူမွာ ယင္း ဗိယက္နမ္ သီလရွင္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သူမ၏ အဓိက ျပႆနာမွာ ေမးသည္ကို နားမလည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ျပဳလုပ္လုိေသာ ဘာသာရပ္ရဲ႕ ဧရိယာ ကို ေျပာပါ ဟု ဆရာေမးေသာအခါ ပူေနးဟု ေျဖသတတ္။ စာေရးသူမွာ သူမအတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီး စြာ ျဖစ္ရံုမွတစ္ပါး အျခား အျခား ဘာမွ် ဘာမွ် မတတ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။

၁၉-၈-၁၁

0 comments:

Post a Comment