Monday, August 1, 2011

ေက်ာင္းေပၚက တုတ္ (သို႔) I am really salute Myanmar Bhante

ဒီေန႔ သင္တန္းက ျပန္အလာ လမ္းမွာ မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း က ငါ ျမန္မာ ဘေႏၲေတြကို တကယ့္ကုိ ေလးစား ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဘိဓမၼာကို သူတို႔ သိပ္သိၾက လို႔ပဲ။ အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္က သိပ္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲတာပဲ။ ဒါကို ျမန္မာ ဘေႏၲေတြ ေကာင္း ေကာင္း သိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ တ ကယ္ ေလးစား တယ္ဆိုတာကုိ ေျပာတာပါ။

ဒီေန႔ မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း ဘာအႀကိဳက္ေတြ႔သြားသည္ မသိ။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာ ဘေႏၲေတြကုိ ခ်ီးက်ဴးခန္း ဖြင့္ေနေတာ့သည္။

အခု ငါ ဆို ဘယ္ေလာက္ ကံေကာင္းတဲ့လူလဲ။ ၾကည့္စမ္း ဒီလို နက္နဲတဲ့သေဘာတရားေတြ ကို မင္းဆီက တစ္ဆင့္ သိခြင့္ ရေနတယ္။ ဒါဟာ ငါ့ဘ၀မွာ သိပ္ထူးတဲ့ ကုသိုလ္ကံပဲလုိ႔ ငါ ေတြးတယ္။


++++++++++++++++++

အဘိဓမၼာသင္တန္းေပးေနတာ အခုဆို သမုစၥည္းပုိင္း ေဗာဓိပကၡိယသဂၤဟ အခန္းကို ေရာက္ ေနၿပီ။ မေန႔က ဒီအခန္းကုိ စကိုင္ေတာ့ ဘေႏၲ သုဒႆန ႏွင့္ ဘေႏၲ သုေမဓာတုိ႔ လာ ထုိင္ၾကတယ္။ ေနာက္ ဘေႏၱသုဂတ ပါ ဒကာတစ္ေယာက္နဲ႔ ရုတ္တရက္ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ရာက္လာၿပီး သင္တန္းကုိလာထိုင္တာမို႔ အဘိဓမၼာ သင္တန္းေလးမွာ အမွတ္မထင္ လူစံုသြားတယ္။ သူတို႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ဘေႏၲေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သုဒႆ နႏွင့္ သုေမဓာတို႔က တကၠသုိလ္ထဲက ဗုဒၶ၀ိဟာရမွာေနၾကၿပီး သုဂတကေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲ က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း မွာ ေနတယ္။

ေဗာဓိပကၡိယ ဆုိတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ႔ စတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ မစ္စတာ ဆန္းေဂ်း က ဘိကၡဳနာဒရ ရဲ႕ a manual of Abhidhamma စာအုပ္ကို ကိုင္ထားတယ္။ ဘေႏၲသုေမဓာ ကေတာ့ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္ရဲ႕ the essence of Buddha abhiddhamma စာအုပ္။ စာေရးသူကေတာ့ ဘိကၡဳေဗာဓိ ရဲ႕ comprehensive manual of Abhiddhamma စာအုပ္။ ေဗာဓိပကၡိယ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသာျပန္ခ်က္ေတြ မတူၾကဘူး။ ဘိကၡဳေဗာဓိက requisites of Enlightenment, ဘိကၡဳနာဒရ က factors of Enlightenment, ေဒါက္တာ က Enlightenment-factors လို႔ ဘာသာျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သေဘာတရားတစ္ခုတည္းပါပဲ။ ရွင္းျပတဲ့အခါ စကား လံုး ေ၀ါဟာရ ရင္းျမစ္ကုိ ကိုင္ၿပီး ေျပာရတယ္။ ေဗာဓိ ဆုိတာ သစၥာေလးပါးကို သိတဲ့ဥာဏ္ကို ေျပာတာပဲ။ အဲဒါကုိ အဂၤလိပ္က Enlightenment လို႔ဆိုတယ္။ ပကၡ ဆိုတာ အသင္းအပင္းကို ေျပာတာပဲ။ ဘာသာျပန္ရင္ party, friend, association ေပါ့၊ ေဗာဓိပကၡ -ေဗာဓိ ဥာဏ္ရဲ႕ အသင္း အပင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ Enlightenment of association လို႔ ေပါ့။ iya ဆိုတာကေတာ့ အဲဒီ ေဗာဓိ အသင္း အဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္တဲ့ (membership) ေတြကို ေျပာတာပဲ။ ဒီေတာ့ ေဗာဓိပကၡိ ယဆိုတာ ေဗာဓိအစည္းအရံုးႀကီးတစ္ခုကို ေျပာတာပဲ။ Enlightenment of association or membe- rship ေပါ့။ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၃၇ ရွိတာကုိ ေနာက္ေတာ့ စာရင္းႏွင့္ တကြ လာလိိမ့္မယ္။ ဒီ ၃၇ ပါးကေဗာဓိ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕ (requite) မရွိမျဖစ္ ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ (factor) အခ်က္ အလက္ ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီးမွ မဂ္ညဏ္ (ေဗာဓိ)ကို ရႏိုင္ လုိ႔ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ သတိပ႒ာန ေလးပါးကို ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒါကို ဘာသာျပန္တာကေတာ့ foundations of mindfulness ပဲ။ ဒီျပန္္ဆုိခ်က္ကုိ ျမန္မာ ဆရာေတြ သိပ္ၿပီး အႀကိဳက္မ ေတြ႕တဲ့အေၾကာင္း ေျပာရတယ္။ သတိ က သတိ။ ပ႒ာန က ေနရာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပန္ဆိုခ်က္ ဟာ တုိက္ရိုက္မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရမယ္။ ဒါကို အနီးစပ္ဆံုး ဘာသာျပန္ၾကည့္ရင္ the place of mindfulness ပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဌာနဆိုတာက ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼဆိုတဲ့ အာရံုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ the object of mindfulness ဆိုလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ပ႒ာနဆိုတာ အာရံုထဲမွာ စြဲျမဲစြာ တည္ ေနျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ဒီေနရာမွာ သတိ နဲ႔ ပ႒ာနက အဓိပၸါယ္တူ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါကို အဲဒီဘာသာျပန္ခ်က္က မမိျပန္ဘူး။ ဘယ္လုိ ဘာသာျပန္ရ မယ္ဆို တာကေတာ့ တုိ႔က ပညာရွင္မဟုတ္ေတာ့ ေျပာရမွာ ခက္တယ္။ အာရံုထဲမွာ စြဲျမဲစြာ တည္ေန ေသာ သတိ mindfulness that focus on the object in contemplation ဒီလိုပဲ အဓိပၸါယ္ ေျပာၾကပါစုိ႔။ သူတို႔ အားလံုး မင္သက္ နားေထာင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီမွာ အခ်ိန္က နံက္ ၁၀ နာရီ ေက်ာ္သြားၿပီမုိ႔ သင္တန္းကို ရပ္နားလုိက္တယ္။ နက္ျဖန္ တို႔လာထိုင္ပါဦး မယ္လုိ႔ ဘေႏၲသုဒႆန က ေျပာလာတယ္။ မယံုပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုပဲ ခဏ ခဏ ေျပာၿပီး မလာဘဲ ေနလာတာ ၾကာၿပီပဲ။ ဒါေတာင္ ေစာေစာရက္ သူက ေျပာေသးတယ္ ထုိင္၀မ္ က မဟာယာန ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး သင္တန္းလာလိမ့္မယ္ တဲ့။ ေနာက္ ၂ -ရက္ေလာက္ေနတဲ့အထိ ေပၚမလာေတာ့့ '' သူလဲ အိႏၵိယ ဘေႏၲေတြလုိပဲ just speaking သမားပဲ ထင္တယ္'' လို႔ ခပ္ဆပ္ဆပ္ေလး ေျပာလုိက္မိ ေသးတယ္။

ဒီေန႔ ထံုးစံအတုိင္း သင္တန္းမွာ မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း တစ္ေယာက္ထဲပါပဲ။ သင္တန္းစေတာ့ ေဗာဓိ ဆုိတာ ဘာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ျပန္စတယ္။ ေဗာဓိ ဆိုတာ သစၥာေလးပါးကုိ သိနားလည္ျခင္းပဲ လုိ႔ မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း က ေျဖတယ္။ သိနားလည္တယ္ ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ထပ္ေမးေတာ့ သူ မေျဖႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပါ့ မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း ေဗာဓိ၊ ဗုဒၶ ဆိုတာ သစၥာေလးပါးတရား ကုိ သိနားလည္းျခင္းဆိုတာေလာက္ေတာ့ လူတိုင္း သိတာေပါ့။ အဘိဓမၼာ အလိုအရ ဘာကို ယူရ မယ္ ဆိုတာက်ေတာ့ လူတိုင္း မသိေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ ေဗာဓိ အရ ဘာကို ယူရမယ္လုိ႔ မင္း ထင္သလဲ ႀကိဳးစားၿပီး ေျပာၾကည့္ပါ။ '' အဲဒါ ပညာ ေပါ့။'' သူ မရဲတရဲ ေျပာလာတယ္။ မွန္တာေပါ့ ပညာ ဆိုေတာ့ ဘယ္ပညာလဲ။ ကာမာ၀ရ ပညာလား၊ ရူပါ၀စရ၊ အရူပါ၀ စရ၊ ေလာကုတၱရာ ဘယ္ ပညာ ကိုယူရမလဲ။ ေလာကုတၱရာ။ အင္း ဟုတ္တယ္ သစၥာေလးပါးကို တကယ္ ထုိးထြင္း သိႏိုင္တဲ့ မဂ္ဥာဏ္ေလးပါးကို ဒီေနရာမွာ ေဗာဓိ အရ ယူရမယ္။

မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း ဒါပဲ။ ေဗာဓိ လုိ႔ လူတိုင္း ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဗာဓိ ဆိုတာ ဘာလဲ လို႔ ေရေရရာရာ မသိတဲ့ သူေတြက မ်ားတယ္။ မင္းလဲ အဲဒီအထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ပဲ မဟုတ္လား။

မဂ္ဥာဏ္ဆုိတာ ဘာလဲ။ ေသာတာပတၱိမဂ္ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာေတြက ထပ္ေမးစရာ ေတြေပါ့။

မစ္စတာ ဆန္ေဂ်းကုိ (အေတာ္ညံ့တာပဲ ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔) တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္ၿပီး မ်က္ႏွာ ခပ္လႊဲလႊဲ ထား ေျပာလုိက္တယ္။

ဒါေပါ့ မင္းတို႔ အိႏၵိယမွာ သာသနာေပ်ာက္တာ။ အလြယ္ေလး (ေမး) ေ၀ဘန္ခ်င္ၾကတယ္။ သိေအာင္ ေတာ့ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြ သိမွ ေ၀ဘန္ စဥ္းစားႏိုင္မွာေပါ့။ အခု ဟာက ဘာမွလည္း သိေအာင္ မလုပ္ဘူး။ ေတြ႔ကရာ ေလွ်ာက္ ေ၀ဘန္ေနေတာ့ ဘာမွ အေျဖမေပၚပဲ ပိုမို ရႈပ္ေထြးကုန္တာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြက ခက္တယ္ကြာ ဆုိၿပီး ႏွင္ထုတ္ လုိက္ၾကတာပဲ။

ဒါက မစ္စတာ ဆန္ေဂ်းႏွင့္ စာေရးသူတို႔ရဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ထိုးႏွက္ခ်က္ပဲ။ အခြင့္သာရင္ သာသလုိ သူကလဲ ခက္ရာခဲဆစ္ ေမးတာပဲ။ မေျဖႏိုင္ရင္ သူက အႏုိင္ဆိုတဲ့ သေဘာ။ စာေရးသူကလည္း အခြင့္သင့္ရင္ သင့္သလို အိႏၵိယေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ ကိုင္ၿပီး တူနဲ႔ထု သလုိ ႏွက္ေတာ့ တာပဲ။ အဲဒါ မခံႏုိင္လို႔ ဘေႏၲသုဒႆနတို႔ အတန္းမတက္ဘဲ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ေနတာပဲ ၾကည့္ ေတာ့။

အဲဒီ ေလာကုတၱရာ စိတ္အေၾကာင္းေတြ စိတ္ပုိင္းတုန္းက တုိ႔ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ျပန္ၾကည့္ေပါ့။ ေနရာတုိင္းမွာ ဆရာ မလုိက္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ဘို႔လဲ လုိေသးတယ္။ အဲဒါေတြ ကမၼ႒ာန္းပိုင္းက် တစ္ခါ ေတြ႔ပါလိမ့္ဦးမယ္။ အခု ဒီမယ္ ေဗာဓိအရ မဂ္ဥာဏ္ေလး ပါးကုိ ေကာက္ရမယ္။ ပကၡိယ အရ သတိ ၀ီရိယ စတဲ့ ၃၇ ပါးကုိ ယူရမယ္။ အဲဒါေတြကို ယူတဲ့အခါ မဟာကုသိုလ္စိတ္၊ မဟာႀကိယာ စိတ္၊ အပၸနာစိတ္ေတြက ယူရမယ္။ တစ္ျခားက သတိ ၀ီရိယ စတာေတြကို ဒီေနရာမွာ မယူရဘူး။ ဒီ ေဗာဓိဥာဏ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ ေဗာဓိဥာဏ္ရဲ႕ အသင္းအပင္းေတြဟာ တကယ့္ အထက္တန္းစား ေတြ ပဲ ျဖစ္ရ မယ္။ ဒီေဗာဓိ အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ေလာကမွာ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ပဲ။

မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း ျပံဳးလာတယ္။ ေဗာဓိပကၡိယ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို သူေကာင္းေကာင္းႀကီး သိသြား ၿပီေလ။ တင္ပလႅင္ေခြ ထိုင္ေနရာက ဒူးတုပ္ထုိင္လာတယ္။ သူသိပ္သေဘာ ေတြ႔ သြားၿပီဆိုတာ သိလိုက္တယ္။

သတိပ႒ာန္ေလးပါးကုိ သြားတယ္။ သတိကိုေကာက္တယ္။ အဲဒီ သတိက မဟာကုသိုလ္၊ ႀကိယာ၊ အပၸနာေဇာ စိတ္ေတြနဲ႔ယွဥ္တဲ့ သတိပဲ။

မစ္စတာ ဆန္ေဂ်း မင္း ေန႔တိုင္း တရားထိုင္ေနတာ ဘာစိတ္ျဖစ္သလဲ

အပၸနာ။

အပၸနာ။ မင္း က စ်ာန္ မဂ္ရေနတဲ့သူလား။

အင္ ကုသိုလ္။ မဟာကုသိုလ္ စိတ္ ျဖစ္တယ္။

ဒါေပါ့ တန္ရာတန္ရာ လုပ္စမ္းပါ

ဒီေန႔ တုိ႔သင္တန္း နားၾကစုိ႔

+++++++++++++

အင္း ေျပာရရင္ ေက်ာင္းေတာ္က ဆရာ သမားေတြရဲ႕ ေက်းဇူးပဲ။ ငါငယ္ငယ္ စာသင္သား ဘ၀မွာ သူတုိ႔က ငါ့ကုိ တုတ္နဲ႔ ရုိက္ႏွက္ သင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ငါ စာမရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ၊ ငါ စာက်က္ျပင္းလို႔ အိပ္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ ရိုက္ႏွက္ ဆံုးမျခင္းကုိ ခံခဲ့ရတယ္။ ငါ အခုလုိ ဒါေတြကို ေကာင္း ေကာင္း သိတာ၊ မင္းကုိ ေျပာႏိုင္တာ ဆရာသမားမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးပဲ။ အထူး သျဖင့္ ငါ့ကုိ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ တုတ္ေက်း ဇူးေတြေပါ့။

အဟင္း မာရတီမွာလဲ ဒီလုိ ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ ခ်ဒိ လဂ်ီ ခ်မခ်မ္၊ ၀ိဒ် ေယဟိ ဂါမ ဂ်ာမ တဲ့ -ဆရာသည္ တပည့္အား ပညာတတ္ေစျခင္းငွါ တုတ္ျဖင့္ ရုိက္၍ ဆံုးမ၏ တဲ့။

၂၈-၇-၂၀၁၁


1 comments:

Anonymous said...

ေျပာခ်က္က တုတ္ခ်က္ထက္ေတာင္ ျပင္းတဲ့ ပခုကၠဴက ဆရာႀကီးကို သတိရမိေသးလားဗ်။

Post a Comment